מגזין נדל"ן מספר מחזיקי 2 הדירות נבלם - השפעה על מחירי הדיור - נדל"ן זה כאן!

מספר מחזיקי 2 הדירות נבלם - השפעה על מחירי הדיור

3039 גולשים היו כאן שתפו מאמר:
מספר מחזיקי 2 הדירות נבלם - השפעה על מחירי הדיור

בין השנים 2008 - 2015 נרשמה עלייה של כמעט 300% במספר הישראלים מחזיקי הדירה השנייה ובשנת 2016 נרשמה ירידה ראשונה באחוזי מספר הישראלים הכללי ממחזיקי 2 הדירות - מדד מחירי הדירות - מחירי דירות בישראל סטטיסטיקה.


הנתון החדש פורסם אמנם בסוף שנת 2017 אך הוא מעלה כי הבלימה ארעה כבר בשנת אשתקד בה נרשם מספר אחוזי הישראלים מחזיקי 2 דירות ומעלה 9.7% לעומת השנה שלפניה (2015) בה עמד הנתון על 9.9% ובכך נבלמה העלייה החדה שהחלה משנת 2008 והקפיצה את אחוזי מחזיקים אלו בכפי שלושה מהמספר שעמד באותה העת והביאה לעלייה נוספת של מחירי הנדלן בישראל עקב מחסור נוסף בהיצע הדירות למכירה בשוק. נתונים אלו התפרסמו על ידי הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מספר מחזיקי 2 דירות לעומת מחזיקי 3 ומעלה

בפירוט פרסום זה ציינה הלישכה כי מחזיקי 2 הדירות בישראל לשנת 2016 תפסו 7.7% מהמספר הכללי של מחזיקי דירה נוספת ורק 2% מתוכו היו מחזיקי 3 דירות ומעלה, המספרים עומדים על קצת יותר מ-191,000 משקי בית מחזיקי 2 דירות וכ-50,000 משקי בית בעלי 3 דירות ומעלה.

מספר מחזיקי דירה אחת בישראל לעומת מחוסרי דירה

על פי הלמס עומד מספר מחזיקי דירה אחת בישראל על 1.57 מליון משקי בית, ומספר משקי הבית מחוסרי דירה אחת אפילו עומד על כ-686 אלף. ובאחוזים נתפרסם נתון זה בכ-63% מחזיקי דירה אחת וכ-27.4% מחוסרי דירה. בעשירון התחתון דרים בדירתם הפרטית רק כ-41% ואילו בעשירון העליון יותר מ-81% גרים בדירה שבבעלותם.

המשכנתא שמחזיר בעל הדירה על פי נתוני הלמ"ס ומחיר השכירות הישראלית

בנתונים שפורסמו על ידי הלמ"ס נמצא גם כי אחד מכל 3 ישראלים המתגורר בדירה פרטית משלו משלם משכנתא שנעה בסביבת הסכום 3,200. לעומתו משלם שוכר הדירה שאין בבעלותו דירה קצת יותר מ-3,000 ש"ח נתונים אלו תקפים לשנת 2016. וערכה של דירה ממוצעת בישראל הנמצאת בבעלות פרטית עומד על כ-1.7 מליון ש"ח.

נתון נוסף אודות עולים חדשים

אחוז העולים מאתיופיה וברית המועצות רשם גם הוא נתונים במסמך זה והעלה כי אחוז העולים מברית המועצות הדר בדירה משלו עומד על כמעת ממחציתם ולעומתם העולים מאתיופיה עומדים על קצת יותר מ-60% באחוז הדרים בדירה משלהם. (כמעט נושק לאחוז הישראלים הכללי שמחזיקים בדירה פרטית. אלא שאזורי הרכישה שלהם בדרך כלל נמצאים בשכונות לא יקרות במיוחד בערי הפריפריה לעומת אחוז גדול מהעולים מברית המועצות שממוקמים באזורים יקרים יותר ביחסיות).